Bemutatkozás

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 1993 júniusában alakult Balmazújvárosban azzal a céllal, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkkal együttműködve, illetve az állami természetvédelem munkáját kiegészítve természet- és madárvédelmi tevékenységet folytasson a védett és nem védett területeken, továbbá elősegítse a madárvédelmi munkákat és növelje a madártani felmérések intenzitását a tágabb értelemben vett Hortobágy (kistáj) területén. Az akkori aszályos éveket figyelembe véve a partimadarak (Charadriiformes) megmentéséért és állományuk gyarapításáért vizes élőhelyek létesítését tűztük ki elsődleges célul. Eredeti célunk – amely azóta csak kissé módosult – a hortobágyi élőhelyek és madárvilág teljes értékű védelme az itt tevékenykedő gazdálkodók, természetvédő szervezetek és az ifjúság együttműködésével, továbbá degradálódott, de még értékes élőhelyek rekonstrukciója, rehabilitációja és új vizes élőhelyek kialakítása. A HTE koncepciójában meghatározott célkitűzések megvalósítását általában három-öt alkalmazott és 30-60 szakmában járatos önkéntes végzi.

Főbb tevékenységeink

 1. Szikes tavi és szikes mocsárréti élőhely-rekonstrukciók kialakí­tása és kezelése degradálódott területeken.
 2. Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése mezőgazdasági műve­lésre alkalmatlan és különösebb természeti értéket nem hordozó terü­leteken (felhagyott rizsföldek, kubikok, felhagyott libanevelők).
 3. Mezőgazdasági vállalkozások által telepített, a túzok (Otis tarda) védelme szempontjából fontos növénykultúrák támogatása.
 4. Fészkelő és Vonuló Madarak Monitoring Programjának működ­tetése és az adatok publikálása (pl. A Hortobágy madárvilága című könyvben).
 5. Gyakorlati (téli etetés, műfészkek kihelyezése, fészekőrzés) és elméleti (állandó kiállítás, oktatás, kiadványok) ragadozómadár-védelem a Hortobágyon.
 6. Globálisan veszélyeztetett fajok – vékonycsőrű póling (Nume­nius tenuirostris), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) és kis lilik (Anser erythropus) – védelmi koncepciójának kidolgozása és azok gyakorlati alkalmazása a Hortobágyon.
 7. Diákok ökológiai szemléletű oktatása és nevelése.
 8. Védelmi munkákat elősegítő kutatások.
 9. Az egyesület kezelésében levő területek hosszú távú fenntartása saját állatállomány segítségével.
 10. A balmazújvárosi Nagy-szik és Magdolna-puszta pusztai és vizes élőhely-rehabilitációja.
 11. Kézikönyv megjelentetése A Hortobágy madárvilága címmel, amely a hortobágyi ornitológiai kutatások eddigi eredményeit ötvözi, bemutatja a fészkelő, valamint a vonuló madárfajokat és állománynagyságukat, illetve elterjedésüket is részletesen taglalja.
 12. A kézikönyv megjelenése után 2003-tól éves madártani összefoglaló megjelentetése a Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen, Paludicola címmel.

 

Kérjük, támogassa programjainkat! Pénzügyi és 1%-os felajánlásai mellett hasznosak lehetnek számunkra a következő adományok is: őshonos háziállatok (magyar tarka és szürke marha, ló, szamár, mangalica, racka, cigája, kecske), takarmány, lovasszekér, pásztoreszközök, faanyag (deszka, ágas, léc), őshonos facsemeték, építkezési anyagok (pl. tégla, cserép),  régi bútorok, stb.