Várható eredmények
    Elért eredmények

AKCIÓ: E.3:

Növénytársulások monitoringja

Az akció célja, hogy a szódás foltokat borító növénytársulások kiterjedésének változásával bizonyítást nyerjen a rehabilitáció hatására bekövetkezett szikes tavi jelleg erősödése.

 

   
Fényképek: Magyar sóballa - Suaeda maritima (bal oldalon) és henye vasfű – Verbena supina (jobb oldalon) a projekt területen (Fotó: Lukács Balázs).

 

2009-ben: 2009-ben magtörtént a Nagyszik és Magdolna-puszta területének első élőhely térképezése.  Az elkészült élőhelytérkép az élőhely rekonstrukciós beavatkozások előtti száraz időszakban történő alapállapot felmérésnek is tekinthető. A térképezést a vakszik foltok kiterjedésének várt változása, illetve annak nyomon követése miatt kis léptékben (1:2000) végeztük. A pályázat E.3. akciójában meghatározott feladat alapján vizsgáltuk a Kontinentális sziki szukkulens és egyéves tófenék-vegetáció osztályának (Thero-Suaedetea), ahova a Kontinentális szukkulens sziki vegetáció (Camphorosmo-Salicornietalia) és Egyéves szikes tófenék- és iszapnövényzet (Crypsidetalia aculeatae) rendek tartoznak, illetve a Törpekákás iszaptársulások (Isoёto-Nanojuncetea) osztályából a Törpekákások (Nanocyperetalia) rendjének a kiterjedését. Az alábbi táblázatban és térképen láthatjuk e társulások kiterjedését.

 

Magyar név

Latin vagy angol név

Területi kiterjedés (m²)

Csupasz, szikes tómeder fenék

Bare sodic pan bed

 

Sziksófűtársulás

Salicornietum prostratae

0

Szolonyec vaksziknövényzet

Camphorosmetum annuae

0

Bajuszpázsitos-sziki sóballás

Crypsido aculeatae-Suaedetum maritimae

0

Magyar sóballás

Suaedetum pannonicae

22 615

Bajuszpázsitgyep

Crypsidetum aculeatae

127 738

Dárdás-labodás szoloncsák társulás

Atriplicetum prostratae

0

Karcsú bajuszfüves

Heleochloetum alopecuroidis

0

Vastag bajuszfüves

Heleochloetum schoenoides

0

Faluszéli libatopos

Chenopodietum urbici

0

Látonyás iszapfű-társulások

Elatini-Lindernenion

0

Henye vasfüves

Heliotropio-Verbenetum supinae

1 542

 

 

 

Teljes kiterjedés/ Total coverage

 

151 895

 

 

 

 

2010-ben: 2010-ben megtörtént a Nagy-szik és Magdolna-puszta területének második élőhely és vegetáció térképezése. Az elkészült térkép, a szélsőségesen csapadékos időjárásnak köszönhetően a rekonstrukciós beavatkozások előtti csapadékos időszakban történő alapállapot felmérésnek is tekinthető. A 2010-es csapadék mennyisége Balmazújváros térségében 1400 mm körül volt, amely az átlagos 500-550 mm-nek a közel háromszorosa. Nem tekinthetünk el azonban a projekt keretein belül elért magas szintű legeltetés hatásától e társulásokra. A térképezést a vakszik foltok kiterjedésének várt változása, illetve annak nyomon követése miatt kis léptékben (1:2000) végeztük. Vizsgáltuk a Kontinentális sziki szukkulens és egyéves tófenék-vegetáció osztályának (Thero-Suaedetea), ahova a Kontinentális szukkulens sziki vegetáció (Camphorosmo-Salicornietalia) és Egyéves szikes tófenék- és iszapnövényzet (Crypsidetalia aculeatae) rendek tartoznak, illetve a Törpekákás iszaptársulások (Isoёto-Nanojuncetea) osztályából a Törpekákások (Nanocyperetalia) rendjének a kiterjedését.

 

Magyar név

Latin vagy angol név

Területi kiterjedés (m²)

Csupasz tómeder fenék

Bare sodic pan bed

844 815

Sziksófűtársulás

Salicornietum prostratae

0

Szolonyec vaksziknövényzet

Camphorosmetum annuae

0

Bajuszpázsitos-sziki sóballás

Crypsido aculeatae-Suaedetum maritimae

9 628

Magyar sóballás

Suaedetum pannonicae

0

Bajuszpázsitgyep

Crypsidetum aculeatae

134 617

Dárdás-labodás szoloncsák társulás

Atriplicetum prostratae

0

Karcsú bajuszfüves

Heleochloetum alopecuroidis

0

Vastag bajuszfüves

Heleochloetum schoenoides

0

Faluszéli libatopos

Chenopodietum urbici

0

Látonyás iszapfű-társulások

Elatini-Lindernenion

0

Henye vasfüves

Heliotropio-Verbenetum supinae

0

 

 

 

Total coverage of the surveyed associations

 

989 060

 

 


Fénykép: A Nagy-sziken jól látható a szódás foltok kiterjedése (Fotó: Oláh János)

 

 

2011-ben: Megtörtént a Nagyszik és Magdolna-puszta területének harmadik vegetáció-feltérképezése. A második feltérképezés óta a sokéves átlagot el nem érő mennyiségű csapadék hullott. A feltérképezést a vakszik foltok kiterjedésének várt változása, illetve annak nyomon követése miatt kis léptékben (1:2000) végeztük. Az E.3-as akcióban meghatározott feladat alapján vizsgáltuk a Kontinentális sziki szukkulens és egyéves tófenék-vegetáció osztályát (Thero-Suaedetea), ahová a Kontinentális szukkulens sziki vegetáció (Camphorosmo-Salicornietalia) és Egyéves szikes tófenék- és iszapnövényzet (Crypsidetalia aculeatae) rendek tartoznak, továbbá vizsgáltuk még a Törpekákás iszaptársulások (Isoёto-Nanojuncetea) osztályából a Törpekákások (Nanocyperetalia) rendjének a kiterjedését.
A 2010-es kiemelkedően csapadékos időjárási körülményeknek köszönhetően óriási területen alakultak ki a teljes vegetációs időszakban fennálló vízállásos területek, ezek 2011-re kiszáradtak. Ezeken a vízállásos felszíneken kezdetben vakszik foltok jelentek meg, mivel a víz kiölte az eredeti növényzetet. A vegetáció fejlődésének előrehaladtával megjelentek az eredeti vegetáció állományalkotó fajai, de sokkal kisebb egyedszámban és borításban. Az élőhely nyár közepére kialakult állapotában az eredeti vegetáció erőteljesen felszakadozott képet mutatott. A mélyebb fekvésű területeken általában bajuszpázsit gyepekkel, illetve vakszik felszínekkel mozaikos élőhelyek jöttek létre, amelyekben helyenként már megjelenik magyar sóballa is. A 2010-es állapothoz képest bizonyos fajok az előző évi csapadéktöbbletnek köszönhetően jelentős mennyiségben jelentek meg, helyenként megváltozatva így a társulás típusát is. Ilyen fajok voltak a Suaeda maritima, Spergularia salina, Spergularia maritima, Heliotropium supinum, Verbena supina.

 

Magyar társulás nevek

Tudományos (latin) társulás nevek

Terület kiterjedése 2011 (m2)

Csupasz tómeder fenék

Bare sodic pan bed

852 378

Sziksófűtársulás

Salicornietum prostratae

0

Szolonyec vaksziknövényzet

Camphorosmetum annuae

0

Bajuszpázsitos-sziki sóballás

Crypsido aculeatae-Suaedetum maritimae

44 613

Magyar sóballás

Suaedetum pannonicae

0

Bajuszpázsitgyep

Crypsidetum aculeatae

101 559

Dárdás-labodás szoloncsák társulás

Atriplicetum prostratae

0

Karcsú bajuszfüves

Heleochloetum alopecuroidis

0

Vastag bajuszfüves

Heleochloetum schoenoides

0

Faluszéli libatopos

Chenopodietum urbici

0

Látonyás iszapfű-társulások

Elatini-Lindernenion

0

Henye vasfüves

Heliotropio-Verbenetum supinae

4 560

 

 

 

A teljes kiterjedése a felmért társulásoknak

 

1 003 110

 

 


Fénykép: A Nagy-sziken jól látható a szódás foltok kiterjedése 2011 tavaszán (Fotó: Oláh János)

 

2012-ben: Megtörtént a Nagyszik és Magdolna-puszta területének negyedik vegetáció-feltérképezése. 2010-ben a feltérképezést rendkívül nedves körülmények között végeztük, míg 2011-ben a csapadék jóval az éves átlag alatt volt (különösen a második félévben). A 2012-es év rendkívül száraz volt ismét, és az egész terület már nyár közepéreteljesen kiszáradt. Összehasonlítva a 2011-es felméréssel a legtöbb kopár szikes folt újrakolonializálódott, egyes fajok abundanciája drasztikusan csökkent: Suaeda maritima, Heliotropium supinum, Verbena supine. Más fajok azonban, mint a Puccinellia limosa, a Spergularia salina, Spergularia maritima egyre gyakoribbak lettek, alkalmazkodóképességük jobb volt. Különösen szembetűnő volt a Puccinellia limosa mennyiségének növekedése 34 ha-ról 47 ha-ra egy év alatt. Szinte minden 2011-ben kopár szikes foltot ez a faj fedte 2012-ben.

A feltérképezést a vakszik foltok kiterjedésének várt változása, illetve annak nyomon követése miatt kis léptékben (1:2000) végeztük. Az E.3-as akcióban meghatározott feladat alapján vizsgáltuk a Kontinentális sziki szukkulens és egyéves tófenék-vegetáció osztályát (Thero-Suaedetea), ahová a Kontinentális szukkulens sziki vegetáció (Camphorosmo-Salicornietalia) és Egyéves szikes tófenék- és iszapnövényzet (Crypsidetalia aculeatae) rendek tartoznak, továbbá vizsgáltuk még a Törpekákás iszaptársulások (Isoёto-Nanojuncetea) osztályából a Törpekákások (Nanocyperetalia) rendjének a kiterjedését. A 2012-ben felmért vegetációk kiterjedése látható az alábbi táblázatban és térképeken.

 

Magyar társulás nevek

Latin vagy angol név

Terület kiterjedés 2012 (m2)

Csupasz tómeder fenék

Bare sodic pan bed

137 249

Sziksófűtársulás

Salicornietum prostratae

0

Szolonyec vaksziknövényzet

Camphorosmetum annuae

0

Bajuszpázsitos-sziki sóballás

Crypsido aculeatae-Suaedetum maritimae

4494

Magyar sóballás

Suaedetum pannonicae

0

Bajuszpázsitgyep

Crypsidetum aculeatae

104 349

Dárdás-labodás szoloncsák társulás

Atriplicetum prostratae

0

Karcsú bajuszfüves

Heleochloetum alopecuroidis

0

Vastag bajuszfüves

Heleochloetum schoenoides

0

Faluszéli libatopos

Chenopodietum urbici

0

Látonyás iszapfű-társulások

Elatini-Lindernenion

0

Henye vasfüves

Heliotropio-Verbenetum supinae

4 560

 

 

 

A teljes kiterjedése a felmért társulásoknak

 

250 652

 

 


 

 

2013: A projekt során végbement indikátor élőhelytípus kiterjedésének változása.

 


Ábra: The change of size of the indicator habitat type during the project

 

Táblázat: Tipikus szódás növénytársulások kiterjedése a projekt során

Név

Tudományos név

borítottság 2009-ben (m2)

boríttottság 2010-ben (m2)

borítottság 2011-ben (m2)

borítottság 2012-ben (m2)

borítottság 2013-ban (m2)

Csupasz tómeder fenék

vakszik

0

842285

852 378

132 929

333100

Sziksófűtársulás

Salicornietum prostratae

0

0

0

0

0

Szolonyec vaksziknövényzet

Camphorosmetum annuae

0

0

0

0

0

Bajuszpázsitos-sziki sóballás

Crypsido aculeatae-Suaedetum maritimae

0

9 628

44 613

4 494

35 929

Magyar sóballás

Suaedetum pannonicae

22 615

0

0

0

0

Bajuszpázsitgyep

Crypsidetum aculeatae

127 738

134 617

101 559

104 349

72 914

Dárdás-labodás szoloncsák társulás

Atriplicetum prostratae

0

0

0

0

0

Karcsú bajuszfüves

Heleochloetum alopecuroidis

0

0

0

0

0

Vastag bajuszfüves

Heleochloetum schoenoides

0

0

0

0

0

Faluszéli libatopos

Chenopodietum urbici

0

0

0

0

0

Látonyás iszapfű-társulások

Elatini-Lindernenion

0

0

0

0

0

Henye vasfüves

Heliotropio-Verbenetum supinae

1 542

2 530

4 560

4 320

6 510

Összes

151 877

989 060

1 003 110

246 092

448 453