Bemutatkozás

A projekt irányítója:

Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

A projektben résztvevő partnerek:

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Közhasznú Társaság
Hortobágyi Öko Szövetkezet
Rózsa Péterné magánvállalkozó

A projekt céljai:

  • Ürmös szikespuszta és hernyópázsitos szikesrét rehabilitációja
  • Legelőtó kialakítása és fenntartása
  • Ökológiailag fenntartható magas szintű legeltetési rendszerek alkalmazása az élőhelykezelésben
  • Háziállat-állomány növelése
  • A Hortobágy tájképi értékinek megőrzése
  • Biodiverzitás növelése
  • Egy vidékfejlesztési modell gyakorlati használhatóságának tesztelése
  • Biogazdálkodás népszerűsítése
  • Ökoturizmus
  • Bemutatás, oktatás és nevelés

A HTE LIFE Projektje: Élőhelykezelés és madárvédelem a Hortobágy ökotérségben (LIFE 2002/NAT/H 8638)

2002-ben a HTE megnyert egy LIFE pályázatot, ami a hortobágyi Nagy-Vókonya 2000 hektáros térség teljes élőhely rehabilitálását és élőhelykezelését tűzte ki célul. A területet a 1960-as években átalakították rizstelepé, emiatt felparcellázták, és csatornákkal szabdalták fel a szikes pusztát teljesen meggátolva ezzel a hajdani természetes vízjárását és ezáltal nagy mértékben átalakították a táj arculatát. Egyesületünk ennek a Hortobágyi Nemzeti Park kezeléséhez tartozó területnek a visszaállítását és madárvédelmi szempontú kezelését vállalta fel. A projekt 2002 júliusától 2005 decemberéig tart. Ezután a terület kezelése visszakerül a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz. A projekt teljes költségvetése összesen 829 534 euró. A LIFE támogatás ennek a 75%-át jelenti a többit a HTE és a projektben még részt vállaló szervezetek biztosítják.

Program célja:

Az utóbbi évtizedben drasztikusan csökkent a Hortobágyi Nemzeti Park területén a kopár sziki környezetben fészkelő madártársulások száma. A Calandrella brachydactyla - Charadrius alexandrinus - Glareola pratincola - Burhinus oedicnemus fészkelő madártársulás gyakorlatilag kipusztult a Hortobágyról. Jelentős mértékben csökkent a Recurvirostra avosetta - Himantopus himantopus - Tringa totanus - Limosa limosa - Gallinago gallinago - Porzana porzana, Podiceps grisegena - Podiceps nigricollis - Chlidonias leucopterus - Ch. hybridus - Porzana pusilla - Acrocephalus paludicola és a Falco vespertinus - Upopa epops - Lanius minor - Corvus frugilegus társulások is. Az aktív védelem ellenére további intézkedések szükségesek a Otis tarda, Grus grus, Anser erythropus, Branta ruficollis, Numenius tennuirostris és Aquila heliaca, A. clanga állományának és élőhelyének megőrzéséhez és gyarapításához. A madártársulások pusztulásának fő oka, a kopár környezetű és legeltetett vizes élőhelyekhez kötődő növénytársulások eltűnése, amely a pusztát érintő beavatkozásoknak (csatornázás, cserjésedés) és a külterjes legelő háziállat-állomány csökkenésének köszönhető elsősorban. Az őshonos pusztai állatfajták ugyanazt az ökológiai szerepet játsszák a puszta fenntartásában, mint más füves környezetben vadonélő állatfajták. Megfelelő élőhelytípusokon legeltetve őket a növénytársulás optimális kezelését elvégzik, amely a madártársulások élőhelyének újbóli kialkulását eredményezi: mocsár -- water buffalo - bivaly, mocsárrét -- Mangalica pig - mangalica disznó, szikes rét -- Hungarian Grey Cattle - magyar szürke marha, szikes puszta és szíkfok -- Racka sheep - racka juh, cserjés - srcub -- ghoat - kecske. At utóbbi évtizedekben ez az ősi és hagyományos legeltetési rendszer felborult, különösen a gazdaságilag értékesebb fajták és tartásmódok előretörésével. Egyes térségekben a degradálódási folyamatokat tovább erősítette a gyakran 5-10 ezer példányos csoportokban tartott házi ludak, amelyek rágásukkal és ürülékükkel kipusztították az őshonos szikes növénytársulásokat. A projekt konkrét célja az ismertetett kedvezőtlen ökológiai változások megállítása, a folyamatok visszafordítása és a kipusztulás szélére sodródott madártársulások élőhelyeinek rekonstrukciója és rehabilitációja. További célunk a biodiverzitás növelése, természeti értékek védelme, a egyedüálló hortobágyi táj rehabilitációja, vizes élőhelyek kialakítása, az ökotérség természetes vízjárásának visszaállítása, hagyományos épített pásztor örökség megóvása és rehabilitációja, extenzív külterjes állattartás erősítése, működő modell készítése a magyar füves élőhelyek hosszú távú fenntartásához, a terület gazdasági és természeti egységének megteremtése, a terület bemutathatóságának kiépítése, környezeti nevelésben és az ökotúrizmusban való felhasználása és Vókonya-Karácsonyfok ökotérségi biogazdálkodás megteremtése és biotermék produktumok készítése.

Megvalósítás:

A vízimadár-fajoknak egy 200 hektáros vizes élőhely-rehabilitációt készítünk egy házilibákkal és csatornázással tönkretett részen. A területet villanypásztorral körbekerítjük, ahol a projekt terepi központjában tartott háziállatok végzik az élőhely fenntartását. Közel 1000 hektáron a csatornák, gátak eltüntetésével és a cserjések kiítrtásával visszaállítjuk a puszta eredeti vízjárását és tálképi jellegét, amely az ősi növénytársulások elterjedését, és a sziki madártársulások élőhelyének újbóli kialakulását jelenti. A területen visszaállítjuk az eredeti pásztorépületeket és kutakat, amely a megnövelt haziállat-állomány tartásához szükséges. Az állatok tartását a projektben részt vevő gazdasági társaságok, vállalkozók és egy köszhasznú társaság végzik, és biotermékként történik a szaporulat értékesítése. A program menedzselése a balmazújvárosi központból történik, ahol készítjük a programról a website-t, időszakos és záró riportot, kiállítást, filmet, tájékoztatjuk a lakosságot a kapcsolódási lehetőségekről, folyamatosan beszámolunk a projekt eredményeiről a helyi és országos médiában. A projekt tapasztalatainak átadását a Kárpát-medencében egy külön egyesület végzi. A munka eredményes elvégzése érdekében 5 főállású személyt alkalmazunk. A növénytársulás, és a hozzá kapcsolódó rovarvilág és madárvilág változását folyamatosan monitorizáljuk, és vizsgáljuk a háziállatok fajtájának és számának, valamint az élőhelyek változása közötti kapcsolatot is, amely vizsgálati eredményekről a riportokban beszámolunk.

Várható eredmények:

A veszélyeztetett sziki madártársulások visszatérnek vagy állományuk jelentősen mértékben növekszik az ökotérségben. Állandóan jelenlevő, azonos szukcessziós állapotban levő 200 hektáros vizes élőhely biztosít átvonuló- és táplálkozóhelyet globálisan veszélyeztetet fajoknak, mint Anser erythropus, Branta ruficollis, Aythya nyroca, Grus grus és Numenius tennuirostris. Az ökotérség vízjárása, növénytársulása, állattársulása az ősi állapotba visszaáll, a legelő háziállatok optimális számának és fajtájának hatására. Az ökotérségen belül a gazdasági társaságok biotermelésből származó bevételei biztosítják a program hosszú távú fenntartását, amelynek alapja a háziállatok számának optimális szintentartása az élőhely-rehabilitációk és -rekonstrukciók után. A projekt adattálható más magyarországi szikes puszták hosszú távú fenntartásához, amely elsődlegesen a sziki madártársulás élőhelyének fenntartását szolgálja.

A terület elhelyezkedése a Hortobágyon:A terület nagysága: 1680 hektár, A projekt teljes költsége: 829 534 EUR